Vänster-ja till Hallandsåstunnel

Vänsterpartiet säger ja till att tunnelbygget genom Hallandsåsen görs klart förutsatt att vissa villkor uppfylls.
Vänsterpartiet vill ha garantier för att bygget inte strider mot vattenlagen eller annan miljölagstiftning. Vänsterpartiet anser också att regionens miljö inte får skadas av bygget och att det därför är bäst att tillämpa försiktighetsprincipen. I ett pressmeddelande skriver vänsterpartiet att partiet kommer att väga tunneln mot andra nationella intressen under överläggningarna med regeringen och miljöpartiet inför propositionen om infrastruktur.