Skaraborg

Skolreklam för miljoner

1:41 min

Gymnasieskolorna i Skaraborg lägger miljoner på att få niondeklassare att välja just deras skola. Pengarna skulle kunna gå till undervisning istället.

De kommunala gymnasieskolorna i Skövde har en budget på 700 000 kronor för marknadsföring. Populära De la Gardiegymnasiet i Lidköping har satsat en halv miljon kronor på bland annat tv-reklam. Ållebergsgymnasiet har tidigare satsat offensivt men har nu valt att satsa 250 000 kronor. Skolans rektor Torbjörn Karlsson, ogillar reklaminvesteringarna. Han skulle hellre se att pengarna gick till undervisning:  

– Jag tror att jag nog kan svara dels personligt, men också som talesman för de flesta rektorer jag känner; helst skulle man naturligtvis inte lägga några pengar alls på det. 

Utan istället? 

– Istället låta pengarna gå direkt in till det som vi egentligen är till för, nämligen att utbilda barn och ungdom. 

Har det gått för långt, det här med marknadsföringen?

 – Fick man som skolledare önska så skulle man nog helst inte vilja hålla på att marknadsföra sin verksamhet utan syssla med inre förbättringar istället, så svar ja, säger Torbjörn Karlsson.   

 Tv-reklam värd pengarna
Sambandet mellan hur mycket en skola lägger på sin marknadsföring och hur många sökande man får är inte helt klart, men på Ållebergsgymnasiet - där man slutat med kostsam tv-reklam och istället använder sig av billigare marknadsföringsmetoder - så har man i år något färre sökande än förra året. 

På De la Gardiegymnasiet i Lidköping, som i år fått fler sökande, har man istället valt en annan väg. Skolan har en större budget än många andra skolor och man lägger en stor del av de pengarna just på TV-reklam. 

Försterektorn Ulf Karlsson tycker att TV-reklamen värd sina pengar.  

– Ja, det ser vi på det resultatet som har blivit. Om man i Sverige har marknadsföring av skolor så måste man på något sätt vara med i det och tala om att vi finns. Det gäller att se till att vi är attraktiva på markanden, säger Ulf Karlsson.

Lars Andersson
lars.andersson@sverigesradio.se