Halland

Demensutredningar till Falkenberg

Region Hallands två minnesmottagningar i Halmstad och Varberg slås ihop till en, och den hamnar i Falkenberg.

Det planerar Psykiatrinämnden nu för och om allt går som det ska kommer den att öppna i januari nästa år.

Falkenberg kommer då att bli den enda minnesmottagningen i länet där man kommer att utreda komplicerade fall av demens och utreda när patienterna är under 65 år.

I första hand görs demensutredningar av vårdcentralerna.

Psykiatrinämnden meddelar också att det inte finns några planer på att göra besparingar genom att minska personalstyrkan eller minska utbudet.