Mönsterås

Tele- och dataförbindelse igen

Telefon och datatrafiken i centrala Mönsterås har nu börjat fungera igen. Både kommunhuset och hälsocentralen kan jobba som vanligt i dag. Men en del del hushåll främst i hamnområdet saknar fortfarande förbindelser. 

Det var natten mot torsdagen som fiberkabelledningar i en brunn under marken klipptes av. Misstanke fanns om att de inbrottstjuvar som gjorde inbrott i Netto också var skyldiga till detta.

Telia sköter driften av det kommunägda fiberkabelnätet, som används av många kommuninvånare. I fiberkablarna går både data- och teletrafik. Även de hushåll som har Telias tv-tjänster via bredbandsuttaget  berördes. Totalt berördes 1 500 hushåll.