Naturvårdsverket söker för lite i anslag

2:11 min

Trots stigande kostnader för bland annat skyddsvärda skogar och skötsel av naturområden, begär Naturvårdsverket inte mer pengar från staten inför vårbudgeten. Den enda post som Naturvårdsverket vill höja är till sanering av förorenade områden. Men inte heller de pengarna räcker.

Eva Smith är ställföreträdande generaldirektör för Naturvårdsverket och föredragande i budgetfrågor:

Enligt Eva Smith, som är ansvarig för budgetfrågor på Naturvårdsverket, ska verket först analysera behoven mer ingående.

– Det betyder att det här saneringsarbetet kommer att gå långsammare. Frågan är om vi hinner sanera allt inom den tid, det mål som riksdag och regering har satt upp. För vi skjuter vissa projekt på framtiden så hela saneringen går lite långsammare. Men vi begär en ökning för 2013 till 600 miljoner, säger hon.

I år är anslaget cirka 450 miljoner kronor till att sanera och återställa förorenade områden. Tidigare miljödomar tyder enligt Naturvårdsverket på att staten får ta en allt större andel av kostnaderna för att återställa till exempel gamla industriområden.

På alla andra poster föreslår Naturvårdsverket oförändrade anslag. Det totala anslaget på 2,7 miljarder kronor 2012 är en halv miljard lägre än föregående år, det förklarar Naturvårdsverket med att den nya Havs och Vattenmyndigheten fick överta både arbetsuppgifter och pengar.

Men i praktiken urholkas anslaget av ökade kostnader. Särskilt slår det mot skyddet av värdefulla naturområden.

De tre närmaste åren finns planer på att köpa mark eller ersätta markägare för intrång med över 4 miljarder kronor.

En femtedel av det beloppet får markägarna i subvention, det så kallade 25-procentspåslaget. En extra ersättning till följd av en lagändring år 2010.

Men att staten på så vis fördyrar skyddet av värdefull natur, begär Naturvårdsverket inte kompensation för:

– Vi har valt att inte göra det just nu, säger Eva Smith.

Men ni är den myndighet som ska värna naturen och stå för miljöarbetet. Vem, om inte ni, ska kräva mer av staten om ni ser att regeländringar och annat faktiskt kräver det?

– Vi påtalar och beskriver ganska tydligt vad vi kan få för de pengar vi har, och vi visar också vad det här 25-procentiga påslaget kan få för konsekvenser. Men även här ser vi att vi vill göra en ordentlig analys och den pågår under det här året.