Vill investera AP-fonder samhällsnyttigt och grönt

1:53 min

Vänsterpartiet vill ändra reglerna för hur pensionsspararnas pengar ska investeras så att AP-fondernas mål inte ska vara högsta möjliga avkastning. Första AP-fonden borde bara få placera pengar i så kallat samhällsnyttiga verksamheter och andra AP-fonden skulle göras om till en grön fond för miljöinvesteringar.

– Jag tänker inte gå in i vilka företag som det är ok att placera i eller inte, men inriktningen ska vara att det är samhällsnyttiga investeringar, att det ger avkastning på lång sikt i både arbete och hållbarhet och i framtida pensioner genom att vi får fler i arbete. Vilka företag det är, det får ju dem som ska ta över regelverket och placera och titta vidare på, säger Ulla Andersson, talesperson i ekonomiska frågor.

Tanken att styra pengarna i pensionsspararnas AP-fonder till olika önskade samhällsinvesteringar har funnits under lång tid i Vänsterpartiet, utan att det hittills har lett till konkreta förslag. Sådana ska utarbetas nu, enligt Ulla Andersson, som hänvisar till exempel från andra länder som Kanada.

– Där kan man gå in och till exempel driva företag. Man kan låta dem som arbetar i företagen ta över så småningom, och få köpa dem av fonderna. Man jobbar väldigt mycket med arbetarnas inflytande i företagen och man försöker bygga hållbara företag. Sedan, efter ett tag, så säljer man dem vidare, säger Ulla Andersson.

Själv tycker hon att investeringar i bostadsbyggande, gruvnäring och infrastruktur är samhällsnyttiga, och att en grön fond skulle investera i energiomställning och miljöteknik, till exempel.

Ulla Andersson tror inte att de regler Vänsterpartiet föreslår skulle påverka den långsiktiga avkastningen på pensionsspararnas pengar.

– Det finns ingenting som säger att det skulle ge lägre avkastning. Däremot skulle det ge en längre hållbarhet och säkrare investeringar. Det handlar om vilken samhälle vi vill se i framtiden och att vi har våra pensionspengar som vi kan göra mycket mer nytta med.

Vänsterpartiet vill också ändra reglerna för tredje och fjärde AP-fonden, så att de förbjuds att investera i företag som till exempel begår grova miljöbrott.

Trots att Ulla Andersson tycker att krav om samhällsnytta och energiomställning skulle vara långsiktigt bra för Sverige, tycker hon att det räcker med att två av fonderna får sådana krav. Hon tror det blir lättare att få stöd för förslaget då.

– Då har man också två system man kan jämföra med varandra, säger Ulla Andersson.