Oxelösund

Hamnen alternativ för ny utskeppning

Oxelösunds hamn tillhör huvudalternativen som utskeppningshamn för malm när brytning påbörjas i Grängesberg och Ludvika 2015, enligt Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör i Trafikverket.

Enligt planerna så här långt ska sex tåg gå i vardera riktningen per dygn till och från gruvorna och trafiken ska delas mellan hamnarna i Oxelösund och i Gävle.

Det är så huvudplanen ser ut, enligt Trafikverkets remissvar på statens kapacitetsutredning, men även andra lösningar studeras, enligt Lena Erixon.

Det skulle innebära en fördubbling av hamnens verksamhet, enligt Erik Zetterlund, vd i Oxelösunds hamn.

Han ser inga problem för hamnen att klara en sån kapacitetsökning och han säger att hamnbolaget ligger långt fram i diskussionerna med respektive gruvbolag.

Om planerna blir verklighet skulle det innebära att hamnen med sina idag 220 anställda skulle behöva växa.

– Det blir ett betydande antal nyanställningar, men inte en fördubbling, säger Erik Zetterlund.