Härnösand

Ritningarna klara för nytt resecentrum

Nu är ritningarna klara för nya resecentrum i Härnösand.

Kommunfullmäktige väntas ta ett slutgiltigt beslut om planerna i maj och byggnationerna beräknas komma i gång i juni.

Med det nya resecentrat så ska resenärerna inte behöva gå över bussplanen utan kan  kliva på sin buss från en så kallad dockningsstation.

Man får sedan vänta på sin buss under ett skärmtak med vindskydd och i anslutning till detta byggs en ny väntsal ihop med det befintliga stationshuset.