fredag 24 februari

Barnen: Spela spel, spelar roll?

Enligt den undersökning som Medierådet har gjort om barns medieanvändning så är föräldrarna mer negativa till spel än andra aktiviteter barnen har på nätet. Men vad bygger deras oro på egentligen?
Barnen den här veckan handlar om den digitala klyfta som kan uppstå mellan barnen och de vuxna när det gäller datorspel.