De allra sjukaste äldre får sämst medicinering

2:21 min

De allra sjukaste pensionärerna, som får mediciner i färdiga portionspåsar, får sämre läkemedelsbehandling än de som får medicin på vanliga recept. Det visar en jämförelse som Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal gjort. De får enligt jämförelsen för många läkemedel och de levereras i olämpliga kombinationer.

 – Det kan vara att man har tio eller fler läkemedel, eller tar lugnande läkemedel som är olämpliga när man är äldre, säger Christina Sjöberg, specialstläkare i geriatrik.

Forskarna har tidigare granskat systemet med mediciner i portionspåsar, så kallade Apodos.

Då fann man de som använde portionspåsar generellt sett fick för mycket mediciner. Nu har man alltså tittat på gruppen som är sjukast.

Knappt 5 000 pensionärer som fick sina mediciner i portionspåsar jämfördes med drygt 19 000 som fick mediciner på vanliga recept.

Båda grupperna hade allvarliga diagnoser som Kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom, diabetes och hjärtkärlsjukdom.

– Det är 19 procent av dem över 75 år som använder Apodos, så det är vanligt.

Studien visar att den sämre läkemedelsbehandling inte kan förklaras av skillnader i ålder, kön, sjuklighet eller hur de äldre bor. De som använde medicin i portionspåsar fick helt enkelt en sämre behandling.

– Med det vi har tittat på, så ser vi att det är från sex gånger till en och en halv gånger vanligare med olämplig läkemedelsbehandling hos Apodospatienter.

Drygt 180 000 pensionärer får idag sina mediciner i portionspåsar. Biverkningar av läkemedel är generellt sett ett stort problem i sjukvården idag, men är kanske särskilt allvarligt om de svårast sjuka får fel mediciner.

– Det kan bli många biverkningar och skadliga effekter. Många av de här medicinerna påverkar klarheten så att man kan bli mer förvirrad och kanske ramlar lättare. Att ta många läkemedel vet vi ökar risken att få biverkningar i allmänget, säger Christina Sjöberg.

Enligt henne ser nu allt fler kommuner och landsting över Apodosanvändandet. Bland annat överväger man att ändra på det allt för enkla sätt på vilket recepten för Apodospatienter förnyas. Att förnya samtliga recept är bara en knapptryckning bort.

– I dagsläget är det så att om man skall förnya alla recept på en gång så är det bara en knapptryckning. Vill man däremot ändra bara ett läkemedel kan det bli ganska många knapptryckningar, säger Christina Sjöberg.