Inbrott samordnas mot hus på samma gata

2:40 min

Inbrottstjuvarna gör allt fler snabba tillslag mot flera hus på samma gata. Genom att transportera sig snabbt över stora delar av landet så kan man försvåra polisens arbete.

– Vi har en seriebrottslighet som ägnar sig åt den här brottsligheten. Och det är väldigt rörliga grupper som tar sig över stora delar av landet och som nedslagsvis begår brott. Och det här är något som begås på landsorten, men de begås också i städerna, säger Johan Grenfors, polis­överintendent vid Rikskriminalpolisen.

Inbrottstjuvarna tar det som är lätt att omsätta som smycken, guld och hemelektronik och som de enkelt kan få med dig. De koncentrerar sig till ett kvarter i utkanten av ett samhälle där de kan ta sig in på baksidan av husen där de uppträder försiktig och är noga med att inte synas i onödan. Efter ett antal snabba inbrott åker de vidare ut ur det länet ett 20 tal mil därifrån och begår nya brott.

Ett problem som funnits inom polisen är just bristen på samordning när det gäller den här typen av brottslighet. Och sedan i höstas har en nationell operativ ledningsgrupp inom polisen inrättats som ska se till att rätt resurser hamnar på det ställe där de behövs, säger Johan Grenfors på rikskriminalpolisen.

– Det här handlar om att samordna de resurserna som finns, det handlar om att förbättra våra möjligheter att mellan landets polismyndigheter utbyta underrättelseinformation runt de här grupperingarna. Och när vi får indikationer på att rör sig i riket så ska vi sätta in de motåtgärder som är effektiva.

Polisen har också ett gott samarbete mellan våra grannländer och framförallt de på andra sidan Östersjön. Johan Grenfors tror att inbrottstjuvarna rör sig över flera länder och att den här typen av brottslighet har vuxit på grund av landets ökad öppenhet.

– I takt med att vi öppnar upp våra gränser och det blir mer lättillgängligt att ta sig till Sverige så tror jag att den här brottsligheten har följt med, säger han.

Dagens Nyheter skriver i dag att det i snitt förra året anmäldes 31 fullbordade inbrott om dagen. Och det är en trend som ser ut att hålla i sig. För bara under förra året ökade antalet anmälningar med 19 procent enligt Brottsförebyggande rådet.

Nu på sportloven är det många familjer som reser bort. Och då kan det vara bra att meddela grannar så de kan hålla ett vakande öga.

– Att ha ett gott samarbete grannar emellan är viktigt. Det är också viktigt att inte släcka ner sin villa alldeles om man är borta ett längre tag utan ge sken av att man faktiskt använder sig av fastigheten, säger Johan Grenfors.