EU-dom kan stoppa svenska studentlåneregler

1:35 min

EU-domstolens generaladvokat underkänner Nederländernas regler om att studenter som inte bott tillräckligt länge i det egna landet inte heller ska få studielån för studier utomlands. Generaladvokatens förslag har direkt bäring på Sverige eftersom Sverige har nästan exakt samma regler som Nederländerna.

Målet i EU-domstolen gäller att Nederländerna bara ger studiemedel för studier utomlands till studenter som bott i Nederländerna tre av de senaste sex åren. I Sverige är kravet bosättnng i Sverige två av de senaste fem åren. 

EU:s generaladvokat anser precis som EU-kommissionen att bosättningskravet bryter mot EU:s regler om fri rörlighet. 

Generaladvokaten tycker inte det finns ett tillräckligt starkt stöd för farhågor om att de som inte bott så länge i det egna landet aldrig kommer tillbaka om de för studielån för studier utomlands. 

Om EU-domstolen följer generaladvokatens förslag till dom är det ett klart bakslag för Sverige, som i målet ställt sig på Nederländernas sida. 

Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni har tidigare sagt till Ekot att EU-kommissionen inte ska bestämma över svenskt utbildningsväsende. 

Dessutom skulle ett slopat bosättningskrav enligt Sabuni innebära att studenter då skulle söka sig till de länder som har det mest generösa studiestödet. Sverige skulle då kunna tvingas förändra sina regler. 

Centrala studiestödsnämnden säger varje år i många fall nej till utlandsstudier. Under år 2010 fick tvåhundrasextio sökande inga studielån på grund av att de inte uppfyllde bosättningskravet. 

Återstår att se om EU-domstolen följer generaladvokatens förslag till dom. Domen från EU-domstolen väntas senare i år.