Förundersökning mot GP om bildpublicering

I veckan inledde Justitiekanslern en förundersökning mot Göteborgsposten för misstänkt brott mot den så viktiga tystnadsplikten. Det handlar om den händelse vi berättade om för två veckor sedan, då Jessica talade om hur hon ansåg att GP hade röjt hennes identitet genom att publicera en bild där det syntes vem hon var, trots löfte om anonymitet. Då sa Göteborgsposten till oss att man hade följt alla sina rutiner. Nu går vi vidare och frågar andra stora redaktioner vilka rutiner de har för att garantera källors anonymitet. Jessica själv är upprörd över GP:s skrivelse till Justitiekanslern.
Reportrar: Mikael Funke och Therese Rosenvinge.