Risk för svenskt mässlingsutbrott

1:22 min

Ett utbrott av barnsjukdomen mässling har skett i Järna. En person som varit utomlands har insjuknat och dessutom ytterligare sex personer, varav fem barn.

Biträdande smittskyddsläkare Helena Hervius Askling säger att fler kommer att insjukna eftersom antalet mässlingvaccinerade i området är lägre än i övriga Sverige.

– Ja, vi förväntar oss fler fall, det är svårt att säga hur många det blir. Men i det här området så är det både barn och ungdomar som är ovaccinerade mot mässling och eftersom det är en så extremt smittsam luftburen sjukdom så räcker det att man visats i samma rum som någon som är sjuk. Så att det kommer säkert ske en spridning mellan nära kontakter där.

I området runt Järna bor många antroposofer, som anser att genomgånga sjukdomar som mässling härdar människan och att vaccinationer är onödiga. Därför har området också tidigare drabbats av mässlingsutbrott. Även om smittskyddsläkarna den här gången inte väntar sig någon större epidemi, så erbjuder nu Smittskyddet i Stockholm kostnadsfria vaccinationer för den som vill i området runt Järna.

Alla familjer som planerar utlandsresor, särskilt till Frankrike där en stor mässlingsepidemi pågår, uppmanas också se över sina mässlingsvaccinationer.

För varje fall av mässling är onödigt och riskfyllt, säger statsepidemiolog Annika Linde.

– Det är ingen våldsamt stor risk för vi har ju ett väldigt bra vaccinationsskydd och vi har en flockimmunitet i landet som gör att även ett utbrott som syns ifrån Järna blir ganska begränsat.