Djuphaven påverkas av klimatförändringen

2:30 min

Livet i djuphaven påverkas mer av klimatförändringen än vad som hittills framkommit. Hittills har man mest studerat klimateffekterna i ytvattnen i havet, men nyare forskning visar att uppvärmningen får effekter långt nere i djupen.

Livet i djuphaven påverkas mer av klimatförändringen än vad som hittills framkommit. Hittills har man mest studerat klimateffekterna i ytvattnen i havet, men nyare forskning visar att uppvärmningen får effekter långt nere i djupen, det varnade forskare för vid den pågående vetenskapliga AAAS-konferensen i Vancouver.

Bland annat varmare vatten, försurning och en ökande syrebrist i haven påverkar.

Än är det för tidigt att säga exakt vilka konsekvenser det här får på livet i djuphaven, till exempel om det kommer att leda till stora utdöenden på en global skala.

Haven blir också varmare när klimatet förändras. Det leder till att fiskpopulationer förflyttas, och på vissa håll kan det skapa problem för fiskenäringen, det är känt sedan tidigare.

Men även längre ned i haven får klimatförändringen effekt. Det varnade forskare för vid den pågående vetenskapliga AAAS-konferensen i Vancouver. Professorn och havsexperten Lisa Levin från Scripps-Institutet i Oceanografi i Kalifornien var en av dem.

– Det är ett nytt problem, vi har tidigare fokuseras mest på ytvattnen, men vi har upptäckt att vi måste börja tänka på klimatförändring i djuphaven också, säger Lisa Levin.

Många av de arter som lever långt ned i djupen är mycket känsliga för minsta temperaturförändring, om det så bara handlar om någon tiondels grad. Det leder till omflyttningar av arter också i höjdled i haven. 

Även försurningen av haven är ett hot mot organismer på stora djup. Haven blir surare när vattnen suger upp stora delar av den koldioxid som släpps ut.

Dessutom visar forskning att syrebristen brer ut sig i världens oceaner, framför allt i mellanskikten på mellan 200 och1 000 meters djup. Också det är en effekt av stigande temperaturer, enligt forskarna.

Exakt hur klimatförändringen påverkar livet i djuphaven är inte särskilt väl dokumenterat. En omflyttning av arter finns vet man, men det är för tidigt att säga om det kommer att leda till stora utdöenden på en global skala, säger professor Lisa Levin.