Försurning av haven går snabbare än beräknat

1:53 min

Försurningen av haven, som kan kopplas till de ökande koldioxidutsläppen, går snabbare än vad forskare hittills har trott. Det är dåliga nyheter för skaldjur och korallrev. Inte bara djuphaven påverkas av klimatförändringen - även försurningen accelererar.

Haven beräknas ha blivit 150 procent surare vid slutet av det här århundradet, enligt Jason Hall-Spencer, biträdande professor vid universitetet i Plymouth i Storbritannien.

När haven försuras får havsorganismer svårare att ta upp kalk för att bygga sina skal. Det drabbar bland andra räkor, snäckor, ostron och korallrev.

Försurningen av haven är en av följderna av de ökande koldioxidutsläppen som just nu diskuteras intensivt på det stora vetenskapsmötet AAAS i Vancouver.

Det som händer med försurningen nu är utan motsvarighet i historien, åtminstone om man går 800 000 år tillbaka, enligt marinbiologen Jason Hall-Spencer.

Att det blir varmare av mer koldioxid i atmosfären känner de flesta till, men inte att haven blir surare, menar han.

Hans forskning kretsar kring hur livet i haven kan komma att påverkas när PH-värdet sjunker och miljön blir surare.

För att få en uppfattning har han studerat platser där förhållandena redan nu påminner om det som väntas, nämligen vid heta undervattenkällor, så kallade hydrotermala vent.
Där är den biologiska mångfalden begränsad, inte många organismer klarar de miljöerna. Därför finns det anledning att vara pessimistisk för framtiden menar Jason Hall-Spencer.