Miljöcoachning av Johan Erlandsson

6:29 min

Johan Erlandsson är med för att ge konkreta tips om hur var och en av oss kan minska vår miljöpåverkan i vardagen. Han är sträng - det räcker inte att sortera sopor och återvinna tidningar för att rädda vårt klot.

Idag talar vi om ett känsligt kapitel, MAT!