Sörmland

Socialstyrelsen kräver att sjukvården skärper rutiner

Socialstyrelsen kräver att landstinget vidtar åtgärde sedan två patienter begått självmord. Bland annat krävs en skärpning av rutinerna.

I det ena fallet följdes inte den vårdplan som gjorts upp för den självmordsbenägna patienten som hade gjor flera självmordsförsök.

Varje gång denne kom för att hämta ut medicin skulle personalen göra en bedömning av den psykiska statusen och särskilt titta efter tecken på akut självmordsrisk.

Men inte vid något av de 13 tillfällen som patienten kom och hämtade ut sin medicin dokumenterades patientens psykiska status och självmordsrisk, något som Socialstyrelsen bedömer som anmärkningsvärt.

I det andra fallet tog det längre tid än planerat mellan ett akutbesök och att patienten fick en tid på öppenvårdsmottagning.

Det fanns också oenighet om bedömningen av patienten mellan primärvårdsjour och bakjour.

Socialstyrelsen kräver nu en skriftlig redovisning av vilka åtgärder som redan genomförts och när man tänker genomföra övriga skärpningar av rutinerna.