Västerås

Företag riskerar åtal för miljöbrott

Kemikalieinspektionen har gjort en anmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål om misstänkt brott. Det handlar om brister i produktinformationen för en vara som ett västeråsföretag tillverkar och har till försäljning, bland annat saknas säkerhetsdatablad.

Enligt Kemikalieinspektionen bör produkten klassas som hälsofarlig.

Utebliven information om produkters hälsofarlighet kan utsätta personer för hälsofara, menar Kemikalieinspektionen.