Tysk ekonom: EU-paket hjälper inte Grekland

1:16 min

Kritiken mot det planerade nya hjälppaketet till Grekland blir allt mer högljudd i Tyskland. En av landets främsta ekonomer, Hans-Werner Sinn, ser hjälppaketet mer eller mindre som ett skämt.

De nya nödlånen på 130 miljarder euro som eurozonens finansministrar i dag väntas besluta om kommer inte att hjälpa Grekland överhuvudtaget. Istället kommer pengarna bara att hjälpa de internationella banker som har fordringar på Grekland och förvärra situationen för landet ytterligare.

Hans-Werner Sinn, chef för det inflytelserika ekonomiska Institutet Ifo i München, skräder inte orden i en intervju i tidskriften Der Spiegel.

Han säger att även politikerna vet att hjälppaketet, som det nu är konstruerat, inte kommer förbättra situationen för grekerna på lång sikt utan bara ge tillfälligt andrum.

Dessutom är problemet att nya lånepengar bara ökar Greklands skuldbörda ytterligare och på samma gång ytterligare försämrar landets konkurrenskraft.

Hans-Werner Sinns förslag är istället att låta Grekland lämna eurozonen och återta drachman som valuta. Det skulle visserligen föra med sig väldig turbulens för landet under något års tid, men eftersom drachman skulle tappa väldigt mycket i värde gentemot till exempel euron skulle Grekland med den åtgärden snabbt återigen bli mer konkurrenskraftigt.

Istället för att låna ut pengarna till Grekland för att landet ska kunna betala sina fordringar till innehavare av grekiska statspapper som snart löper ut, borde EU-länderna istället se till att grekerna använder hjälppengarna till att förstatliga sina banker och se till att statens verksamhet fungerar under övergångsfasen till sin gamla valuta, säger den inflytelserika ekonomen.

Han säger också att argumentet att ett grekiskt utträde skulle kunna få kaosartade smittoeffekter på andra skuldländer mest är konstruerat av folk och institutioner som är rädda att förlora sina pengar.