Nya regler föreslås för nämndemän

1:22 min

Fler kontroller och en modifiering av nämndemannasystemet. Det föreslår flera riksdagspartier som Ekot varit i kontakt med i dag efter Aftonbladets granskning, som visar att 25 nämndemän som själva dömts för brott fortsatt att döma i olika mål.

Folkpartiets Johan Pehrson sitter i Justitieutskottet:

– Jag tycker att man verkligen bör överväga om man inte ska kontrollera också nämndemännen så att det inte är personer som är dömda för flerfaldig brottslighet som dömer andra, säger han.

25 nämndemän har enligt Aftonbladets granskning fortsatt att döma i domstolsmål efter det att de själva dömts för brott. I dag arbetar elva av dessa nämndemän fortfarande kvar och dömer i olika mål.

Johan Pehrson säger att Folkpartiet i dag inte kontrollerar om nämndemännen dömts för brott, men man gör en lämplighetsbedömning. Han menar att en mindre förseelse för flera år sedan inte ska kunna stoppa en person från att utses till nämndeman. Men efter det som rapporterats i dag bör fler kontroller göras, tycker han. Och det jobbet ska ligga på domstolarnas bord - inte partiernas.

Kristdemokraternas Caroline Szyber i Justitieutskottet säger att de kontrollerar om en nämndeman dömts för brott innan partiet utser honom eller henne. Men inte under mandatperioden, något som nu kan komma att förändras:

– Nej, det gör vi inte, och det är möjligt att vi efter det här ändrar våra regler, säger hon.

Socialdemokraternas Morgan Johansson, ordförande i Justitieutskottet, har inte gått att nå för en intervju. Men han skriver i ett uttalande att man bör överväga en upplysningsplikt. Den som kandiderar som nämndeman ska då vara skyldig att uppge eventuella domar. Sedan kan partiet och domstolen ta ställning till om man ändå är lämplig.

Det kritiserade nämndemannasystemet är något som både Kristdemokraterna och Folkpartiet vill ska modifieras. Framförallt bör rekryteringen breddas, anser de.