Svensk försvarsexpert:

"Rysk militärreform borde gjorts för länge sedan"

1:47 min

Rysslands premiärminister Vladimir Putin presenterar i dag en stor försvarssatsning, med bland annat över 2 000 nya stridsvagnar och 400 interkontinentala raketer. Man gör också stora förändringar av de ryska förbanden. Det är en nödvändig modernisering av den ryska militära förmågan, enligt Carolina Vendil Pallin på FOI.

– Vi tror att den är på väg upp, på sikt. Samtidigt brukar det alltid vara så att förmågan brukar gå ner mitt i en omorganisation. Så är det också på statliga myndigheter, och så är det på Försvarsmakten.

Så just i dag är den inte på väg uppåt – eller hur bedömer du läget i Ryssland?

– Jag skulle säga att man har fler förband i dag som man faktiskt kan använda med kort varsel, än vad man har haft tidigare. Men som sagt, man har färre förband än man till exempel hade innan Georgienkriget, säger Carolina Vendil Pallin som leder FOI:s Rysslandsprojekt.

Halva den ryska officerskåren har fått sluta de senaste åren. Men inför det ryska valet försöker premiärministern och presidentkandidaten Vladimir Putin nu locka försvarsvänner med stora materielsatsningar.

Totalt vill han satsa ytterligare ungefär 5 000 svenska miljarder kronor på försvaret framöver. Det motsvarar nästa hela Sveriges produktion under två år.

De nya pengarna kommer att gå till att locka personal, enligt Carolina Vendil Pallin.

Moderna stridsflygplan och landstigningsfartyg är också på gång. Men hur slutresultatet verkligen blir är osäkert, menar hon.

– Vad som faktiskt genomförs av dessa planer kommer att bli intressant att se. Det finns en väldigt ambitiös beväpningsplan till 2020. Men vi vet att försvarsindustrin är väldigt föråldrad, så man behöver egentligen göra ett kvalitativt hopp.

Det finns svenska försvarspolitiker som brukar argumentera att ”nu finns det ett hot österifrån”. Kan man dra några sådana slutsatser av den här utvecklingen?

– Den här reformeringen borde man ha genomfört för länge sedan. De här väpnade styrkorna har man inte kunnat använda på det sätt som man har velat tidigare. Det här är en reformering som har legat i pipeline länge.

Men du kan inte säga nu om det är något ökat hot?

– Nej, säger Carolina Vendil Pallin på FOI.