Kemikalieinspektionen

"Extremt höga halter med tanke på saneringen"

Kemikalieinspektionen har inte sett så höga halter av bekämpningsmedelsrester någonstans i landet som analyserna från Fole i somras visat.

Oroliga Folebor kräver provtagning i sina brunnar, efter att extremt höga halter av vissa ämnen från bekämpningsmedel hittats i grundvatten intill grusgropen.

Trots att marken sanerats efter utsläppet 2009 har halter över 3 000 gånger högre än gränsvärdet för otjänligt vatten hittats i grundvatten 75 meter söder om utsläppsplatsen.

Peter Bergkvist är agronom på Kemikalieinspektionen och han medverkade i polisens förundersökning kring det misstänkta miljöbrottet i Fole som en av experterna på bekämpningsmedel.

Han har på ett tidigt stadium hört talas om de halter som mättes av olika ämnen i grustaget sommaren 2009 och han reagerar på den utveckling som skett med så kraftiga nivåer två år efter utsläppet.

Han tycker att halterna är extrema också med tanke på att grönsaksföretaget Ryftes sanerat marken efter det som skedde i grustaget och kört bort åtskilliga ton med förorenad jord och återställt efter sig.

När bekämpningsmedel väl nått grundvatten kan de vara seglivade där. Peter Bergkvist håller öppet för att det fortfarande inte är toppnoteringarna som är gjorda.