"Grekiska regeringen lovade att bakbinda sig"

Priset för medlemskapet i eurozonen har blivit högt för Grekland. Troligen har inget land i fredstid tvingats ge upp så mycket av sin nationella politiska suveränitet, skriver Sveriges Radios ekonomikorrespondent Staffan Sonning.

Nattens uppgörelse mellan euroländerna och Grekland innebär att ännu fler tjänstemän från europakommissionen ska placeras permanent i Grekland, för att övervaka att Grekland verkligen uppfyller sina åtaganden i åtstramningspaketet.

Men Grekland har också tagit på sig att inom två månader stifta en ny lag som tvingar landet att alltid sätta avbetalningar på statsskulden före alla andra utgifter.

I teorin skulle en sån lag innebära, att Grekland först måste betala tillbaka lån som förfaller innan de exempelvis betalar ut löner till läkare, sjuksköterskor och andra offentliganställda.

Dessutom kräver euroländerna att den nya tvångslagen skrivs in i Greklands grundlag så fort det är möjligt.

Bakgrunden till den här ekonomisk-politiska tvångströjan är att det har visat sig att Grekland har lätt att utfärda löften, men betydligt svårare att genomföra dem.

För två år sen utlovade Grekland en rad strukturella reformer i utbyte mot det första räddningspaketet från eurokollegerna. Landets överreglerade näringsliv skulle moderniseras, statliga företag skulle säljas och den överbefolkade offentliga sektorn skulle krympas.

I stort sett ingenting av det har ännu genomförts. Och euroledarna har blivit allt mer frustrerade.

Vi måste sluta att ösa pengar i ett bottenlöst hål, beskrev Tysklands finansminister Schäuble situationen.

Så efter 14 timmars förhandlingar i natt blev alltså resultatet, att den grekiska regeringen lovade att bakbinda sig själv i utbyte mot ännu ett räddningspaket.

Paketet innebär att Grekland får ytterligare 130 miljarder euro av de övriga euroländerna och internationella valutafonden. Greklands privata långivare ska dessutom skriva av nära tre fjärdedelar av sina fordringar på landet. Europeiska centralbanken ska också efterskänka en del av lånen till Grekland.

Planeringen sträcker sig hela åtta år framåt i tiden. Om allt går i lås, beräknas Greklands statsskuld fram till dess ha minskat från dagens 160 procent av bruttonationalprodukten, till 120 procent av BNP.

Men många frågetecken kvarstår. Åtstramningarna inom landet kommer att kräva många år av umbäranden för den grekiska befolkningen. Åtstramningens teori innebär att det först måste bli sämre, innan det förhoppningsvis blir bättre.

Grekland är nu inne i sitt femte år av recession, arbetslösheten är redan rekordhög. Enligt uppgörelsen, ska dessutom 150 000 jobb bort inom den offentliga sektorn. Grekland har ett kraftigt underskott i sina affärer med utlandet och som den svaga exportsektorn har svårt att täcka. Sänkta löner och pensioner kommer att urholka grekernas köpkraft ytterligare.

Om Grekland trots detta lyckas komma ner i en statsskuld på 120 procent av BNP, så innebär det ändå en dubbelt så stor skuld som ett land egentligen får ha inom eurozonen. Räntekostnaderna kommer fortsatt att gräva djupa hål i den grekiska statsbudgeten.