Sveriges vapenexport till diktaturer ökar

2:32 min

I väntan på att riksdagen ska besluta om en skärpning av vapenexportlagen ökar Sveriges kritiserade export av vapenmaterial till diktaturer.

Ny statistik från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, visar att Saudiarabien är världens näst största köpare av svensk försvarsmateriel. Även Förenade Arabemiraten har köpt svensk spaningsradar.

– Varje land, även Saudiarabien och Förenade arabemiraten, har ett ansvar att ha kontroll över sitt eget territorium. Viktiga handelsvägar sveper förbi deras kuster och det är därför väldigt angeläget att vare sig pirater eller terrorister får fritt tillträde och kan störa den trafiken, säger Andreas Ekman Duse, generaldirektör på ISP.

Totalt sålde Sverige försvarsmateriel för 13,9 miljarder kronor förra året, vilket är en liten ökning jämfört med året innan. Men den stora skillnaden är att hela 69 procent av exporten går till länder utanför EU som Sverige inte har ett etablerat samarbete med sen tidigare.

Det är mer än en fördubbling jämfört med året innan då bara 29 procent exporterades till det som i statistiken kallas "övriga världen".

Det är alltså till Saudiarabien och Förenade arabemiraten som det allra mesta av försäljningen till Mellanöstern sker – länder som har fått skarp kritik bland annat för att ha hjälpt regimen i Bahrain att med våld slå ner demokratirörelsen i landet.

Men Andreas Ekman Duse betonar att länderna bara har köpt övervakningsutrustning av Sverige som inte har använts direkt som vapen mot civilbefolkningen i Bahrain.

– I fallet Saudiarabien och Förenade arabemiraten så kan man ha olika synpunkter på dess ingripande i Bahrain, men det handlade om att man gick för att så att säga ersätta bahrainska styrkor i övervakningssammanhang, för att de bahrainska styrkorna sedan skulle kunna agera i de inre oroligheterna, säger Andreas Ekman Duse.

Den svenska vapenexporten har varit omdiskuterad under många år. I maj förra året nåddes till slut en politisk överenskommelse mellan allianspartierna och Socialdemokraterna som fick stöd av riksdagen.

Det blev inget totalförbud mot export till diktaturer, men regeringen fick i uppdrag att utreda en ny lag som ska leda till skärpta regler för vapenexporten.

Men trots att överenskommelsen klubbades av riksdagen för mer än nio månader sen har regeringen inte ens börjat utreda frågan. Och under tiden både fortsätter och ökar alltså exporten till diktaturer.

– Vårt uppdrag är att tillämpa den lagstiftning som vi har i dag och det är det vi gör, säger Ekman Duse.