Motgångar för Marine Le Pen inför presidentvalet

1:46 min

Marine Le Pen, partiledare för Nationella Fronten i Frankrike, har begärt att de 500 namnunderskrifter som krävs för att hon ska få ställa upp som presidentkandidat ska få vara anonyma. Författningsdomstolen är av en annan åsikt och än har heller inte Marine Le Pen de 500 signaturer som krävs.

I Frankrike möter Marine Le Pen på motgångar inför presidentvalet 22 april.

Den franska författningsdomstolens beslut är att de namnunderskrifter – som var och en som vill ställa upp i presidentvalet måste ha samlat ihop bland Frankrikes borgmästare och folkvalda – ska vara offentliga.

Mer öppenhet i politiken är eftersträvansvärt och inte tvärtom, enligt domstolen.

Marine Le Pen har höga opinionssiffror och hamnar stadigt på tredje plats bland de tillfrågade väljarna efter socialisternas Francois Hollande och Frankrikes nuvarande president, högerpolitikern, Nicolas Sarkozy.

Men trots det har Nationella Frontens ledare svårt att få personer att offentligt stödja henne. De är rädda för att stigmatiseras, är hennes egen tes.

I dagsläget har hon 440 personer bakom sig, men det räcker inte och hon har bara fram till den 16 mars.

För Marine Le Pens far, Jean Marie Le Pen, var läget alltid detsamma. Han lyckades samla 533 namnunderskrifter inför presidentvalet 2002 och bara 507 förra gången år 2007.

I går svarade han leende att det nog ska ordna sig.

– För oss sitter det offentliga stödet hårt inne, eftersom vi alltid har makten emot oss, säger Jean Marie Le Pen.

Den centerorienterade presidentkandidaten Bayrou har menat att om Marine Le Pen med sin popularitet inte kan ställa upp så riskerar valresultatet att bli ifrågasatt, vilket de två i täten avvisar helt och hållet.