افزایش صادرات تجهیزات نظامی سوئد به کشورهای دیکتاتوری

6:11 min

آمار سازمان بازرسی محصولات استراتژیک سوئد نشان می دهد که صادرات تجهیزات نظامی به کشورهای دیکتاتوری افزایش شدیدی داشته است. به طور مثال عربستان سعودی دومین وارد کننده عمده وسائل نظامی سوئد پس از تایلند است. امارات متحده عربی نیز از مشتریان بزرگ رادارهای ردیابی نظامی سوئدی بوده است.

میزان صادرات نظامی سوئد در سال گذشته به چهارده میلیارد کرون رسید که نسبت به سال پیش از آن کمی افزایش داشته است. اما آنچه در این آمار خود نمائی می کند، میزان بالای صادراات به کشورهای غیردموکراتیک و دیکتاتوری خارج از اتحادیه اروپا است. نزدیک به هفتاد درصد از کل صادرات نظامی سوئد به اینگونه کشورها صورت گرفته این در حالی است که این میزان ،سال پیش از آن تنها سی درصد بوده است.

روزبه پارسی محقق انستیتوی مطالعات سیاست امنیتی اتحادیه اروپا در پاریس در گفتگوئی با پژواک، میزان بالای فروش تجهیزات نظامی به عربستان صعودی و امارات را میزان بالای تقاضا و ترس این دو کشور از ایران در منطقه می داند.

آندراس اکمن مدیرکل سازمان بازرسی محصولات استراتژیک در دفاع از سیاست صادرات دولت می گوید که هر کشوری از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی حق دارد و وظیفه دارد از خاک خود دفاع کند. راههای ارتباطی تجاری مهمی از بنادر این کشورها عبور می کنند و بسیار حیاتی است که مبارزه با تروریست ها و دزدان دریائی در این منطقه انجام شود.

کشورهای عربستان سعودی و امارت متحده عربی که بیشترین خرید تجهیزات ردیابی و کنترل نظامی از سوئد داشته اند، به خاطر نقش بالای شرکت در سرکوب تظاهرات مردمی در بحرین مورد انتقاد قرار دارند. دولت سوئد سال گذشته از طرف پارلمان وظیفه یافت که سیاست صدور اسلحه و تجهیزات نظامی را به کشورهای غیردومکراتیک مورد بازبینی قرار دهد اما هنوز هیچ اقدامی برای تهیه لایحه و یا پیشنهاد به پارلمان انجام نداده است. صدور تجهیزات غیرنظامی که شامل دستگاههای شنود تلفی بودند به کشورهای ایران و سوریه نیز بازتاب گسترده ای داشته است. وزیر تجارت سوئد اوا بیورلینگ نیز به رادیو سوئد می گوید که برای ایجاد یک کمیته تحقیق در این زمینه تلاش می کند اما تاکید می کند که این گونه مسائل بسیار پیچیده هستند و باید با دقت زیادی و با در نظرگرفتن همه جوانب، لایحه عدم صدورتجهیزات حساس به کشورهای دیکتاتوری پیش برود.

روزبه پارسی نیز می گوید که تعریف روشنی از کشورهای دیکتاتوری وجود ندارد.

سخنگوی انجمن صلح و حکمیت سوئد، آنا اک انتقاد شدیدی از افزایش صدور نظامی به کشورهای دیکتاتوری دارد.

او می گوید که در این باره هم نظر پارلمان و هم خواسته های مردم سوئد زیرپا گذاشته شده است. ما در یک نظرسنجی، عقیده شهروندان در این باره را پرسیده ایم و بیش از 90 درصد مردم مخالف صادرات اسلحه به کشورهائی که حقوق انسانی را زیرپا میگذارند هستند.