Stockholm tryggaste storstaden

Stockholmare som är ute sent på kvällen känner sig mera trygga än de som bor i Malmö och Göteborg. Det framgår av den trygghetsundersökning som Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, presenterade idag.

I den Nationella Trygghetsundersökningen har 14 000 personer i hela Sverige svarat på frågor både om de känner sig otrygga, och om de verkligen har utsatts för brott. När det gäller känslan av otrygghet är det stor skillnad mellan de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

I Stockholm har 18 procent av de tillfrågade svarat att de känner sig otrygga när de är ute sent på kvällen, och i Malmö och Göteborg var andelen betydligt högre. I Malmö svarade 25 procent och i Göteborg 24 procent att de känner sig otrygga utomhus sent på kvällen.

Den andra delen av undersökningen, andelen personer som säger att de har utsatts för brott, ger en del av förklaringen. I Stockholm svarade nämligen 13 procent av de tillfrågade att de det senaste året utsatts för det som kallas brott mot enskild person, alltså brott som misshandel, rån och sexualbrott. Den andelen låg högre både i Göteborg och i Malmö.