Skåne

Dåligt skydd för grundvattnet i Skåne

1:26 min

Kring en av tre vattentäkter för dricksvatten i Skåne finns inget skyddsområde. De vattentäkterna löper därför risk att bli förorenade, vilket i förlängningen kan göra dom som dricker vattnet sjuka.

Skyddet runt vattentäkterna reglerar vad som är tillåtet att göra i närheten av drickvattentäkterna.

Bara en femtedel av vattentäkterna i Skåne har ett fullgott skydd enligt Länsstyrelsen i Skåne.

– Det är väldigt allvarligt, säger Hillevi Hägnesten som är vattenhandläggare på Länsstyrelsen i Skåne som gjort kartläggningen.

Nu finns ett krav på samtliga kommuner att dom ska ha ett vattenskyddsområde runt vattentäkterna, men vilket alltså inte är fallet idag.

– Det värsta som kan hända är ju att dricksvattnet förorenas så man inte kan använda det, vilket tillexempel hände i Östersund, säger Hillevi Hägnesten.