Västergatan - Onsdag 2 februari

Designhistoria med pinnstolen i fokus

6:18 min

Onsdagens Västergatan ägnades till hälften av designhistoria.

Clara Gustavsson jobbar med designhistoria och berättade om glasriket och möbelriket samt om småländska formgivare. Hon förklarade vad som finns vid designarkivet i Pukeberg. Dessutom berättade hon om pinnstolens historia.