Löfven ändrar i toppen för Socialdemokraterna

Ledningen för socialdemokraterna kring Stefan Löfven tycks nu klarna, erfar Ekot. Mycket talar för att två kvinnor som inte sitter i riksdagen får ledande uppdrag: Överdirektören på Skatteverket Magdalena Andersson förväntas bli partiets ekonomiska talesperson och Kommunals ekonom Emma Lennartsson få leda Löfvens stab.

Som väntat får Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Tommy Waidelich lämna sitt uppdrag och även gruppledaren i riksdagen Carina Moberg petas, enligt uppgift till Ekot.

I dag möts riksdagsgruppens valberedning och i morgon håller partiets verkställande utskott, partistyrelse och riksdagsgrupp möten om valen. Så beroende på reaktioner i riksdagsgruppen så kan saker och ting fortfarande ändras.

Men enligt uppgift till Ekot är Stefan Löfvens förslag till ny ekonomisk talesperson är Magdalena Andersson.

I dag arbetar hon på Skatteverket, men har tidigare varit statssekreterare på finansdepartementet och har arbetat nära både Göran Persson och Pär Nuder.

Anderssons utnämning måste dock godkännas av partiets högsta ledning eftersom hon inte sitter i riksdagen så det officiella beskedet kan dröja.

Ett problem som personer i riksdagen pekar på är att upplägget skulle leda till att både partiledaren och den ekonomiska talespersonen saknar riksdagsplats och inte kan ta debatterna där och det kan vara till nackdel för partiet.

Ny gruppledare blir enligt Ekots uppgifter sannolikt Mikael Damberg och som vice gruppledare föreslås Berit Högman. Damberg är i dag partiets skolpolitiska talesperson och det uppdraget skulle kunna tas över av tidigare skolministern Ibrahim Baylan, även om det inte är helt klart.

Emma Lennartsson har tidigare varit planeringschef på finansdepartementet och skulle enligt uppgifterna till Ekot bli ny sekreterare för riksdagsgruppen, och stabschef hos Stefan Löfven.

Näringspolitisk talesperson blir Jenny Nilsson, hon flyttar över från skatteutskottet medan Leif Jakobsson tar hennes plats i skatteutskottet.

Sven-Erik Österberg som var stark kandidat att bli näringspolitisk talesperson stannar kvar som partiets främste företrädare i konstitutionsutskottet. Han fick inte tillräckligt stöd för att bli talesperson i näringspolitiska frågor.

Besked om utnämningarna kommer i morgon.