Riksdagen snabbehandlar beslut om datalagring

2:07 min

Den första maj ska Sverige införa EU:s regler om datalagring av e-post och mobilsamtal. Riksdagen kommer att snabbehandla frågan nästa månad efter det att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tvingat riksdagen att skjuta på frågan ett år.

EU:s regler om datalagring handlar om vem som mejlat eller ringt mobilsamtal, till vem och vid vilken tidpunkt. Uppgifterna ska användas i samband med brottsutredning. När Tomas Bodström var justitieminister var Sverige ett av de länder som hårdast drev frågan.

Motstånd i riksdagen gjorde att Sverige inte antog de regler man tidigare slagits för. När böter hotade sa en majoritet ändå ja förra året.

Då utnyttjade Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna grundlagens bestämmelser om att en minoritet kan skjuta upp ett förslag ett år när det handlar om medborgarnas fri- och rättigheter.

Förseningen har lett till att Sverige stämts inför EU-domstolen och riskerar böter på mellan 40 och 50 miljoner kronor.

Efter snart gått ett år har riksdagens justitieutskott börjat behandla frågan. Meningen är att förslaget ska vara klart den 13 mars. Enligt uppgift till Ekot finns inga stora förändringar i sak jämfört med förra året.

En förändring jämfört med vad regeringen skrivit till EU-domstolen är att den nya lagen ska börja gälla i Sverige redan den första maj. Det innebär att det eventuella bötesbeloppet för att inte ha infört lagen minskar.

Socialdemokraterna och regeringspartierna är lika överens som förra året. För Centern har frågan varit extra känslig. På förra årets stämma beslutade man att arbeta för att skjuta upp beslutet om datalagring efter att stämman sagt ja till en motion av Lena Ek som senare blev miljöminister.

Nu väljer alltså Centern i riksdagen att köra över sitt eget stämmobeslut.

Både Centerns partiledare Annie Lööf  och Johan Linander, Centerns man i justitieutskottet, avböjer att svara på frågor eftersom det kommande beslutet i justitieutskottet inte är offentligt än.