Östersjön

Sjuk fisk varningstecken på förgiftat hav

1:22 min

En fisk som lever i tången nära Östersjöns botten kan ha betydelse för havets framtid. Genom att studera fisken tånglaken kan man se vilken påverkan miljögifter har på livet i havet.

Ny forskning visar att tånglakens fortplantning är känsligare för störningar än vad som tidigare varit känt. Genom att studera tånglaken kan den användas som ett mätredskap.

– Vi hoppas på att den här typen av nya metoder kan vara användbart i framtida utveckling av miljöbevakning. Det är inget som tillämpas nu som en rutin men det kan vara potentiell övervakningsmetod i framtiden, Anna Jöborn, chef på kunskapsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten.