Förslag från (s) vållar strid

Det är viktigt att kommunpolitiker fortsätter att se kommunfullmäktige som den viktigaste centrala instansen.
Det säger Folke Johansson, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med anledning av socialdemokraternas förslag i Eskilstuna om att minska antalet ledamöter i fullmäktige från 79 till 61. En grundidé med förslaget är att underlätta för fritidspolitiker att deltaga i sammanträden. Eftersom kommunen får betala ersättning för förlorad arbetsinkomst vill socialdemokraterna minska antalet ledamöter med 18 för att hålla nere kostnaderna. Benny Karlsson, ordförande i valnämnden säger att förändringen inte får så stor betydelse eftersom politiska frågor redan har avgjorts i nämnder och styrelser innan det beslutas i fullmäktige. Statsvetaren Folke Johansson är kritisk till den inställningen. - Om man ser fullmäktige som enbart en näst intill formell instans har man tappat känslan för hur det politiska systemet fungerar. Fullmäktige måste vara en realistisk politisk instans som verkligen har betydelse, säger Folke Johansson. Förslaget har fått kritik från miljöpartiet som menar att det innebär sämre möjlighet till inflytande för allmänheten och minskad representation från dom mindre partierna.