Arbetsmarknadens svagaste ökar dramatiskt

1:51 min

Arbetsförmedlingen delar in alla arbetslösa i två grupper. De som står nära arbetsmarknaden och de som står långt i från. Nya beräkningar visar att arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden ökat dramatiskt på senare år. Från 155 000 personer 2006 till 220 000 förra året.

– Det här är en grupp personer som tillhör de man brukar kalla strukturarbetslösa, som har väldigt svårt att skaffa jobb även när tiderna är bra, säger Tord Strannefors Arbetsförmedlingens prognoschef.

Det handlar om arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga, som har fyllt 55, som är födda utanför Europa eller som har en låg utbildningsnivå.

Och en anledning till att de är fler beror enligt Tord Strannefors på att Arbetsförmedlingen i dag tar hand om grupper som tidigare var i sjuk- och aktivitetsersättning. Och om att invandrare snabbare skriver in sig på Arbetsförmedlingen.

Att arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden i dag är så många går på tvärs med den bild regeringen och statsminister Fredrik Reinfeldt gett upprepade gånger av arbetslösheten.

– Vi ser att nu förändras mycket av det som varit fel, fler har kommit närmre arbetsmarknaden. Fler vill nu arbeta. Det innebär inte att alla ännu har fått jobb. Men det minskar det svenska utanförskapet och det förskjuter det mycket närmre arbetsmarknaden. Viktiga steg har tagits.

Så sa statsminister Fredrik Reinfeldt vid riksdagens partiledardebatt i januari.

Andelen som står långt från arbetsmarknaden utgör i dag en så stor del som 60 procent av samtliga arbetslösa. Tidigare var förhållandet det motsatta.

Sedan 2006 har regeringen genomfört en rad ändringar av reglerna för såväl sjuka som arbetslösa.