Kofi Annan sändebud till Syrien

Den förre FN-chefen Kofi Annan har utsetts till FN:s och Arabförbundets gemensamma sändebud till Syrien.

I hans uppdrag ingår att försöka få till en fredlig lösning på krisen i landet och på så sätt få ett slut på våldet och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som den syriska regimen anklagas för.