Kronoberg

Katten vårt värsta rovdjur

1:51 min

Det finns ett fruktat rovdjur som i Sverige årligen lär döda omkring 16 miljoner fåglar. Det handlar om katten, en värsting som dödar både för nöjes och för matens skull.

– Eftersom många andra rovdjur, vesslor och hermeliner på grund av landskapsförändringar har försvunnit så är nog katten idag ett av de värsta rovdjuren på fåglar och däggdjur, säger ekologen Bo Söderström, kattägare och fågelexpert.

Katten fångar allt den kan fånga; insekter, ormar, harungar, men framförallt fångar de smågnagare som råttor och möss.

Man kan sätta bjällra på katten
Småfåglar kommer långt ner på deras dietlista och är dessutom svårfångade.

– På mina katter sätter jag en bjällra runt halsen. Det ger fåglarna en chans att i tid upptäcka katten. Jag tror att det fungerar, men det finns de som påstår att katterna lär sig att smyga så att bjällran inte ger något ljud ifrån sig.

I Sverige har man beräknat att det finns omkring 1,6 miljoner katter och trots att de tar miljontals fåglar varje år utgör de inget hot mot fågelbestånden. Inga arter riskerar att utrotas. Men på öar runt om i världen bland annat utanför Nya Zeeland där det finns många markhäckande fåglar är katten ett stort problem.

– Katten finns på listan över de hundra besvärligaste främmande arterna som i sin nya miljö är ett stort hot mot den inhemska faunan. Däremot finns inga belägg för att katten någonstans på fastlandet har utrotat någon fågelart.

Katten stöter bort buskhäckande fåglar
Men om det finns många katter i ett område förändrar de sammansättningen i fågelfaunan. I en studie av fågelfaunan i 34 svenska städer har Bo Söderström tillsammans med doktoranden Markus Hedblom visat att många mark- och buskhäckande fåglar stöts bort om det finns många katter. Det handlar om gulsparvar, trädlärka, ängspiplärka med flera.

– Det är säkert en anpassning till att de vet om att det är ingen idé att häcka i stadsmiljöer där det finns många katter.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sverigesradio.se