Prinsessa föds utan religionsfrihet

3:31 min

Sveriges nya prinsessa och tronföljare föds utan religionsfrihet. Successionsordning kräver att en medlem av kungahuset bekänner sig till den evangelisk-lutherska tron, trots att kyrkan och staten är skilda åt. Tron ska också vara enligt den oförändrade Augsburgska bekännelsen av 1593, annars förverkas rätten till tronen.  I den Augsburgska bekännelsen stadgas att "alla kätterier" ska fördömas, blanda andra "muhammedanerna", som förnekar den kristna treenighetsläran.  Detta innebär att kungahuset i varje fall i teorin ska ta avstånd från islam.