Färre anmäler etnisk diskriminering i skolan

4:08 min

Det kom in färre anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen om etnisk diskriminering i skolan förra året, jämfört med åren innan. Men fortfarande är rasism ett stort problem på många av våra skolor.

Syskonen Lena och Khaled Abu Fayyad är två av de elever som fått utstå trakasserier på grund av sin utländska bakgrund.

– Jag mobbades på alla sätt. Jag kallades svarting, neger... säger Khaled.

– När jag var ute med kompisarna och spelade basketboll, då kom det stora killar och knuffade mig, och kallade mig för påskkärring, turk, neger och hora och sånt, säger Lena.

Förra året anmäldes 29 fall av etnisk diskriminering inom grund- och gymnasieskola till Diskrimineringsombudsmannen DO, och det är sju färre än under både 2009 och 2010. Det visar siffror som DO tagit fram åt SR International.

Men även om det finns tecken på att skolorna har blivit bättre på att bekämpa diskriminering vill Maja Rajs, som är jurist på DO, inte dra för stora växlar av minskningen. Siffrorna varierar år från år, och det finns också ett stort mörkertal.

– Det finns en siffra sedan tidigare om att bara cirka fyra, fem procent av dem som upplever sig diskriminerade också gör en anmälan, säger Maja Rajs.

Att många elever med annan bakgrund får utstå rasistiska påhopp och kränkningar visade också en enkätundersökning som organisationen Ungdomar mot rasism presenterade för ett drygt år sedan.

4 av 10 elever svarade då att de eller någon i deras omgivning blivit utsatt fört rasism, och nästan varannan - 47 procent - angav att de själva använt rasistiska uttryck som glåpord.

– Det är ingen siffra som jag kan säga att jag personligen hoppar till över, utan det stämmer ganska väl överens med den uppfattning som jag och många med mig i min organisation har av hur människors vardag ser ut i Sverige idag. Sedan finns det en utbredd uppfattning om att Sverige är ett öppet och inkluderande land, man jag skulle säga att den bilden på många punkter är falsk, säger Anton Landehag som är ordförande för Ungdomar mot rasism.

Studien visar också att två av tre elever aldrig har läst den likabehandlingsplan som ska finnas på varje skola och där det står hur skolorna ska motarbeta rasism till exempel. Det här är ett bevis för att skolorna inte jobbar tillräckligt aktivt mot rasism, tycker Anton Landehag.

– Absolut, utan tvekan så. Det är någon man kan vara väldigt, väldigt kritisk gentemot. Det innebär ju att skolan inte gör det den ska, säger han.

Nu ska Ungdomar mot rasism genomföra en ny mycket större studie, som just handlar om elevernas upplevelser av rasism i sin vardag. Nu ska 10.000 elever tillfrågas - mot 700 i den förra undersökningen, och de resultaten ska släppas i sommar och i höst.

Men vad ska man då göra som elev om man blir utsatt för rasistiska påhopp och kränkningar?

– Om man upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering som elev, då ska man först tala om det för någon personal på skolan, och det behöver inte vara lärare eller rektor, det kan vara en skolsköterska eller någon annan som jobbar på skolan. Och när skolan får kännedom ska de sätta igång en utredning och se vad som har hänt, till exempel prata med inblandade elever, och kanske föräldrar. De ska göra olika saker och de ska också se till att trakasserierna upphör. Men om skolan inte gör de här sakerna, så har de brustit i sin skyldighet, enligt Diskrimineringslagen. Och i det fallet ska man göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, säger Maja Rajs på DO.

Lena och Khaled Abu Fayyad gjorde aldrig någon anmälan dit. Idag går de på en annan skola, och medan det har blivit mycket bättre för Khaled, så fortsätter problemen för Lena. Trots det gillar hon faktiskt skolan.

– Jag gillar skolan men inte när det är mobbning och så. På den nya skolan är det också mobbning. De gillar inte invandrare. Men det är i alla fall bättre än i den gamla skolan, säger Lena Abu Fayyad.

För hennes bror Khaled Abu Fayyad är minnena från den gamla skolan fortfarande plågsamma.

--Jag kommer att minnas det hela livet, att eleverna i den skolan var så elaka, så taskiga mot mig, säger Khaled Abu Fayyad, som idag går i gymnasiet.