Lokala allianspolitiker: Ändra Robin Hood-skatten

1:45 min

Ledande borgerliga politiker i 78 alliansstyrda landsting och kommuner skriver till regeringen och kräver att systemet för ekonomisk utjämning mellan kommunerna, den så kallade Robin Hood-skatten, görs om.

Förra året presenterade en utredning ett förslag på en sådan omgörning ska gå till, men regeringen har ännu inte lämnat någon proposition.

Kommun- och landstingspolitikerna skriver att de är oerhört oroade.

– Vi behöver ett nytt skatteutjämningssystem som bättre speglar dagens verklighet. Jag tror att det finns en stor frustration bland kommuner och landsting att man inte kommer till skott med ett sådant förslag, säger Susanne Frank (M), landstingsråd i Kronoberg.

Frågan handlar om hur skillnader i inkomster och kostnader mellan landets kommuner ska utjämnas, det som ibland kallas Robin Hood-skatten.

I en utredning som blev färdig förra året rådde full politisk enighet om ett nytt sätt att beräkna omfördelningen. Bland annat ska man ta större hänsyn till kostnaderna för barnomsorg, vilket skulle gynna många mindre kommuner i glesbygden.

Men regeringen har ännu inte lagt fram något förslag till riksdagen om att genomföra nyordningen.

De 78 borgerliga kommun- och landstingspolitikerna skriver till sina partivänner i regeringen att det vore oacceptabelt om inte utredningens förslag genomförs och att de är oerhört oroade för att det inte kommer att ske.

– Det är en grundläggande fråga att vi har ett utjämningssystem mellan Sveriges kommuner som gör att vi får likvärdiga förutsättningar i hela vårt land, för att kunna driva en välfärd, säger Martin Carling (C), kommunalråd i Dals-Ed.

Frågan ligger hos finansdepartementet och i regeringen är partierna oense. Kristdemokraterna och Centerpartiet vill genomföra förändringen, medan i första hand Moderaterna bromsar.

Flera moderatledda kommuner i Stockholm och Skåne skulle förlora på det nya systemet.

Peter Norman (M) är ansvarig minister.

– Beskedet är att vi inte är klara med beredningen. Beskedet är också att vi inte utesluter att det kommer en proposition under våren. Vi utesluter inte heller att vi kommer att sjösätta delar av utredningen, om vi inte sjösätter hela. Men frågan är besvärlig. Det handlar om tillväxtfrågor som är väldigt centrala för kommunerna och naturligtvis för landet som helhet, så det måste beredas noga, säger Peter Norman (M).