Gapet minskar mellan de politiska blocken

2:16 min

Socialdemokraterna har ökat med fyra procentenheter i opinionen den senaste månaden, visar den sammanvägning av de stora opinionsinstituten som Novus opinion gör för Ekot. Samtidigt backar Moderaterna  för andra månaden i rad. Gapet mellan de båda politiska blocken minskar ytterligare och nu skiljer det bara 1,5 procentenheter.

– Jag ser att även i den här sammanvägda opinionsundersökningen så ligger Moderaterna något högre än valresultatet, säger Sofia Arkelsten, Moderaternas  partisekreterare.

Novus Opinions sammanställning visar att de borgerliga partierna tillsammans i februari får 47,6 procent av väljarsympatierna mot 46,1 för Socialdemokraterna , Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Gapet mellan blocken krymper därmed för tredje månaden i rad. Skillnaden är nu alltså bara 1,5 procentenheter.

Det är Moderaterna som står för det största tappet i den senaste mätningen. Partiet backar 1,8 procentenheter och ligger nu på 32,5 procent. 

Moderaternas partisekreterare ger inget svar på varför partierna har tappat i opinionen den senaste månaden. 

– Det här är en opinionsundersökning. Den är visserligen sammanvägd. Den visar en indikation, men vi har haft en lång period i svensk politik som varit oerhört präglad av Socialdemokraternas misstag och det har varit en stor rörlighet i opinionen, särskilt på vänstersidan. Så det är svårt att dra långtgående slutsatser, säger Sofia Arkelsten.

Den stora förändringen är annars att Socialdemokraterna ökar med 4 procentenheter och har på en månad med Stefan Löfven som partiledare gått från 24,5 procent till 28,5 procent i opinionen.

– Dels är det så att vi har haft möjlighet att presentera en del politiska förslag under den här mätperioden och att vi slutat att bara prata personfrågor. Men jag tror också att det är en ökad kritik mot att regeringen är väldigt passiv. Det kommer inte fler jobb och arbetslösheten ökar, säger Carin Jämtin, Socialdemokraternas partisekreterare.

Miljöpartiet, som legat på rekordsiffror på närmare 12 procent i opinionen  backar nu i den här sammanvägda mätningen nästan lika mycket som Moderaterna.

Miljöpartiet minskar 1,7 procentenheter och ligger nu på dryga 10 procent.

Stödet för Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet minskar också, men inte alls lika mycket. De tre borgliga småpartierna ökar, om än mycket marginellt.