Miljö & Livsmedel

Miljögifter i fisk undersöks

1:25 min

Somliga sjöar i länet har fortfarande 26 år efter Tjernobylolyckan fisk med par tusen becquerel. Men det finns också andra fiskevatten som skulle kunna marknadföras för att vattnen är så opåverkade av cesium och kvicksilver. Men det har man hittills inte gjort.

Fiskar från ett 80-tal sjöar har undersökts vad gäller kvicksilver och rester av cecium. Trots att det snart har gått 26 år sen Tjernobylolyckan finns det kvar cesiumhalter på ett par tusen bequrell i länet. Men exempelvis i Vindelälven vid Rusksele hade harren bara 25 becquerel.

Mätningen av kvicksilver och cesium i fisk ska fortsätta två år till. Och efter det kommer man att ha mätvärden från många av länets populäraste fiskevatten.