JÖNKÖPING

Hög chef tog virke - utan att betala

2:30 min

En hög chef på Elmia har på eget bevåg plockat med sig stora mängder virke från det kommunägda mässföretaget och fått det transporterat till sin sommarstuga utan att betala för virket. Det visar Nyheternas granskning.

Nyheternas granskning visar att det rör sig om ett helt lastbilslass med virke. Virket ska vara av olika dimensioner som chefen sett till att köra ut till sin sommarstuga som ligger några mil från Jönköping, vackert belägen med utsikt över en sjö.

Vi har hittat ett väktarmeddelande som beskriver transporten. På pappret har securitasvakten skrivit om händelsen och att det handlar om virke som ska till chefens sommarstuga.

Vi lyckas sen få tag i chauffören som kört ut virket till sommarstugan. Och flera anställda på Elmia bekräftar också vad som hänt. Veckan innan de skulle gå på semester fick Reine Lennartsson och Gary Watson order av sin arbetsledare att stapla och packa virket som chefen ska ha.
– Vi blev tillfrågade av en arbetsledare. Det var virke som skulle sorteras och bandas och hämtas av en lastbil. Det var ett lastbilslass.

Det handlar om hundratals löpmeter virke, ohyvlade plankor, åtskilliga limträstolpar och annat virke.

När vi får tag i den utpekade chefen säger han först att han fått virket, men när vi vill göra en intervju vill han inte svara på några frågor.

Inga åtgärder
När vi sen får tag i Elmias vd, Hans Standar, har han dock en annan version av vad som hänt.
– Så här ska det inte gå till men vi har ändå bedömt att det inte är av den allvarliga karaktären att det har föranlett några disciplinära åtgärder.

Chefen har alltså inte alls fått något virke, men det gör inte så mycket eftersom det han tagit inte var värt så mycket.
– Det är en bedömning som gjorts, att det var av ringa värden. Vi gjorde bedömningen att materialet varit länge på Elmia, men att det var ett ringa värde.

Det Elmias vd Hans Standar beskriver som ringa värde är alltså ett lastbilslass med virke, limträstolpar, regelvirke och ohyvlade stora plankor.

När vi berättar det för Gary Watson så säger han att det är märkligt. När en anställd skulle ta spillvirke ur en container fick han betala för det.
– Han frågade om spillvirke som låg i en container. Han fick ett avdrag på 17 kronor på sin lön.


Oskar Mattisson
oskar.mattisson@sverigesradio.se

Viktor Mattsson
viktor.mattsson@sverigesradio.se