kristianstad

Saneringen tar längre tid än beräknat

1:08 min

Gasverkstomten på Söder kommer hädanefter att vara bemannad dygnet runt. Djupsanering påbörjas och inför det sänks grundvattennivån inom ett begränsat område med en pump som kräver ständig bevakning.

Projektledaren Susanne Weidemanis ser detta som den mest besvärliga och komplicerade delen av saneringen.

– Nu ska vi sanera under tjärcisternen och för att göra det måste vi grundvattensänka. Grundvattnet ligger på den här nivån vi är nu och då är det omöjligt att gräva ur här.

Nivåsänkningen görs inom ett begränsat område på gasverkstomten och ska inte påverka någon. Saneringen påbörjades för ett år sen och beräknades nu vara klar i mitten av april.