"Romernas situation är skamlig"

2:05 min

Romer i Europa utsätts för uppenbar rasism, det hävdas i en ny rapport från Europarådet. Även Sverige får kritik i rapporten, framför allt för sina många utvisningar av romer. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, kallar romernas situation "skamlig".

– Läget för romerna i dag är näst intill katastrofal. Det har egentligen inte skett några framsteg under de senaste decennierna trots en lång rad konferenser och uttalanden. De är fortfarande utanför samhället och det sker mycket förtryck mot dem, de vräks från sina bostäder, de har inte fått pass eller ens identitetspapper i vissa länder och hälsostandarden är låg. Den här cirkeln måste brytas, säger Thomas Hammarberg.

Dagens rapport är det första försöket att ge en heltäckande bild av romers brist på grundläggande rättigheter i Europa. 2010 kom romernas problem högt upp på den politiska agendan efter att Frankrike stängde flera romska läger och tvingade tusentals romer att lämna landet. Problemet diskuteras inte alls lika mycket i dag, men enligt Thomas Hammarberg fortsätter Frankrike att, i strid med EU-regler, utvisa romska EU-medborgare som har vistats i landet i mindre än tre månader.

Sverige pekas i rapporten ut som ett av de europeiska länder som utvisar många romer, bland annat till en mycket osäker framtid i Kosovo.

– Flera har fastnat i vad de med goda skäl upplever som förtryck och diskriminering. Överhuvudtaget i Europa är det en situation nu där även de som kommer ifrån EU-länder, som alltså bör kunna åtnjute den fria rörligheten också skickar tillbaks från de länder där de hamnar. Det har skett i vissa fall från Sverige men mer systematiskt från Italien och Frankrike och tillbaka till framför allt Rumänien och Bulgarien, berättar Europarådets människorättskommissionär Thomas Hammarberg.

Han säger att det finns mycket djupa anti-romska strömningar i Europa, och enligt människorättskommissionären förvärras romernas problem av att många romer drar sig undan även när myndigheter faktiskt vill försöka förbättra romernas situation.