Vargen

Två tänkbara vägar för vargen

1:36 min

I helgen hölls ett rovdjurssymposium i Karlstad arrangerat av Naturskyddsföreningen i Värmland. Vargen stod i fokus och bland en rad av föreläsare fanns vargforskaren Olof Liberg från Grimsö forskningsstation.

Han ser två framtida vägar för vargstammen att gå:

– Det EU kallar " gynnsam bevarandestatus. Då kan vi betämma själva och jag gissar att stammen hamnar runt 400 djur. Men det kräver att vi fixar genetiken, säger Olof Liberg.

Den andra vägen är betydligt mer oreglerad enligt Olof Liberg.

– Då är det fri utveckling som gäller och den enda jakt som tillåts blir skyddsjakt på problemdjur. Då kommer vargstammen att växa till uppemot 2000 djur i det här vargområdet med Sverige och Norge, förklarar Olof Liberg.

I det här senare fallet ser han mycket problem som till exempel att tillgången av älg att jaga kommer att vara mycket mindre än idag. Ett annat problem är att många mer får och hundar kommer att bli byten för vargen samtidigt som rennäringen kommer att få in långt mycket mer varg i sitt område.

– Jag tycker att jakträttsinnehavarna ska tillåta att sätta ut vargvalpar. Jag tycker också att naturvården ska kompromissa med den vargskepsis som finns på landsbyggden och acceptera att man håller en begränsad stam, men med gynsamm bevarandestatus, det vill säga en vargstam med bra gener utan inavel, säger Olof Liberg.