Ökad stenbrytning på File hajdar

Brytningen av sten på File Hajdar kommer att mångdubblas de närmaste tio åren.
Cementa söker tillstånd för ett 50 hektar stort brott inom det värdefulla naturområdet, plus 20 hektar till i det så kallade västra brottet närmare Slite samhälle. Och Cementa kommer att få det här tillståndet av länsstyrelsen, eftersom regeringen redan 1978 gav Cementa tillstånd att få bryta sten i området.