Nya rön: Koppling mellan miljögifter och autism

2:08 min

Mer och mer forskning visar på en möjlig koppling mellan miljögifter och autism. I en studie på möss fick djur som utsatts för flamskyddsmedel i fosterlivet beteendestörningar.

Janine La Salle, är professor vid University of California i Davis, och har lett forskningen.

– De möss som exponerades för låga doser kemikalier som foster tillbringade bara hälften så mycket tid med att umgås med de andra djuren, och honorna i studien var extra känsliga, säger Janine La Salle, professor vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi och immunologi vid University of Californina.

Forskarna undersökte de kemikalieutsatta mössens beteende i fler än tio olika tester, och kunde se en påverkan bland annat på inlärning och social aktivitet, och det här pekar på att miljön kan spela en större roll för uppkomsten av autism än man tidigare trott, säger Janine La Salle.

Just den här studien fokuserade på bromerade flamskyddsmedel, som finns i miljön och som hittats till exempel i bröstmjölk hos kvinnor. Men andra forskargrupper har kunnat se en koppling mellan autism och flera olika miljögifter som stannar kvar länge i miljön, till exempel PCB, och med bekämpningsmedel från jordbruket och utsläpp från trafiken, säger professor Janine La Salle.

Kunskapen om miljögifters roll i samband med autism har vuxit de senaste åren, och det som många forskare nu tror är att miljöfaktorer och gener samverkar. Teorin är att miljögifter skulle kunna bidra till att utlösa autism hos de individer som är känsliga och har genetiska anlag, säger Isaac Pessah, chef för ett forskningsinstitut för barn och miljögifter vid University of California i Davis.