Krismöte om Visby ringmur

7:24 min

Den 27 februari hölls ett krismöte efter att ringmuren rasade i fredags. Med på mötet var bland annat Gotlands Museum, riksantikvarieämbetet, Region Gotland, länsstyrelsen och räddningstjänsten.

Någon som inte är överraskad över att muren rasade är Kristin Balksten, lektor i kulturvård och doktor i murkonstruktion. Hon håller just på att skriva färdigt en tvåårig projektavhandling på hur muren och ruinerna skall bevaras. 


Arkitekten Jan Utas har arbetat på Gotland museum sedan början av sjuttiotalet. Han har bland annat varit med och dokumenterat de reparationsarbeten som då gjordes på muren.