Pajala har inte bostäder till alla arbetare

2:04 min

I Norrbotten och Pajala är bygget av en ny järnmalmsgruva i full gång. I slutet av året börjar det brytas malm – men redan nu har gruvsatsningen lett till bostadsbrist. I dag tvingas en stor del av den arbetskraft som pendlar till kommunen att bo på något av stadens fullbokade hotell.

Niklas Karlsson från Lidköping är en av dem som tvingats ta in på hotell.

Du har inte funderat på att bosätta dig i Pajala?

– Nej, varför då? Jag trivs bra där jag bor.

Inne på gruvområdet vid den finska gränsen i norra Sverige byggs det i dag för fullt på anrikningsverket och malmlador. Gulsvarta truckar med två meter höga hjul fraktar bort torv och moränlera från det kommande dagbrottet. Fyndigheten ligger nämligen på en myr som först måste gröpas ur.

Truckföraren Stina Moutka Pettersson har just sadlat om från personlig assistent och hoppas få jobba länge i gruvan.

– Ja, till pensionen hoppas jag. Så länge det finns malm.

Malmfälten med Boliden och LKAB:s gruvor i Gällivare och Kiruna expanderar och när nu ytterligare ett gruvbolag ska börja bryta den i framför allt Kina och Indien så åtråvärda järnmalmen, så kan norrbottningarna inte själva mätta arbetskraftsbehovet.

Bara i Pajala med sina 6 300 invånare beräknas gruvan med alla kringeffekter skapa 2 000 jobb de kommande fem åren. Och intresset från övriga Sverige är stort. För ett par år sedan stod en del av det kommunala bostadsbolagets lägenheter tomma. I dag har man en bostadskö på 700.

Än så länge finns färdiga planer på att bygga mellan 20-40 nya bostäder och det socialdemokratiska kommunalrådet Kurt Wennberg är orolig för att kommunen kommer bli lite som en oljeplattform med influgen arbetskraft som inte genererar några skatteintäkter.

– Vi skulle bli förlorare i stället för vinnare och få den här tillväxten att få nu då.

I dag besökte statsminister Fredrik Reinfeldt Pajala och hans syn på bostadsproblematiken var att det är bra om det byggs i måttlig takt.

– Många kommuner i glest befolkade delar av landet har tvingats riva efter att man har satt upp mål om att kommunen ska växa befolkningsmässigt och det inte har blivit så. Så har man fått riva och det tynger då möjligheterna att ha bra skola och äldreomsorg.